Пазарите очакват увеличение на добива в ОПЕК+, но въпросът е с колко

Коментар на Пол Уолъс, Bloomberg

Коментари